• Megosztás:
  •  Sárm RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 14:54 GMT +2, 2005. február 25.

összeállította Bokor Zsuzsa
A BONBONMESTER AJÁNLKOZIK
Társkeresők anno: "20 éves asszonyka úriembertől 4000 lejt kér"


"Csinos fiatalember barna leány ismeretségét keresem, kivel hetenként 1-2 napot kellemesen eltölthetnénk. Szórakozási költséget fedezem." A '30-as évek diszkrét és kevésbé diszkrét társkereső-hirdetéseiből válogattunk.


HIRDETÉSA napisajtó által közvetített, a múlt század eleji társkeresés csak egyik módja volt a házasságkötést megelőző ismerkedési rítusnak. A szövegek legtöbbször igen apró részletekre is kitérnek, a jelige mögött megbúvó személy pedig sokszor olyasmit is el mer mondani, amit különben nem tárna nyilvánosság elé.

E szövegek nem adnak kimerítő képet a korabeli párválasztási igényekről, de ezeknek egy igen reprezentáns szeletét tárják elénk. Válogatásunkban kolozsvári napilapokban (a Keleti Ujságban, a Kolozsvári Friss Ujsagban, ill. az Ellenzékben) 1930-31-ben megjelent apróhirdetés rovatokból szemlézünk. A szövegeket betűhíven közöljük. Íme néhány típus:FÉRFI KERES NŐT

A "jó fiu", aki nem ér rá udvarolni

Nem tudom megérteni, mi okból nem válaszol senki többször közzétett hirdetésemre, holott megvagyok győződve, hogy igényeimnek megfelelő hajadon biztosan van Erdélyországban. Előbbi hirdetésem rövid szövegü volt, de most részletesebben közlöm személyem és igényem.

400 hold földemen gazdálkodó érettségizett fiatalember vagyok, van szép tanyám és villám. Jó megjelenésem is van, s elfoglaltságom miatt nem járok társaságba s udvarolni sem érek reá. Megnősülni azért mégis szeretnék, és keresem nem kifejezetten szép, de nem kifejezetten csunya hölgy ismeretségét házasság céljából.

Anyagi igényeim nincsenek, de sulyt helyezek házias nevelésre. Minthogy szándékom komoly, csak teljes cimü levelet veszek figyelembe. Szép lelkü hölgyek irjanak "Jó fiu" jeligére. (Keleti Ujsag, 1930)

Ki a jó parti? Aki vagyonos, háza és földje van. Ő elsősorban olyan "hölgyek ismeretségét keresi", akik jólneveltek és szeretnek gazdálkodni. A nő szépsége nem kritérium: a cifrálkodó lányok a köztudatban pénzköltő, unatkozó és "társadalmilag haszontalan" személyként élnek.A szépreményű, aki lelki szükségletei kielégítésén ügyködik

Sok reményt füzök az ujévhez s ezért minden igyekezetem oda irányul, hogy az eddig kellemetlen magányomat csendes és boldog családi tüz váltsa fel. Keresek egy nőt, kit igen boldoggá tudnék tenni és megkoronáznám szeretni vágyó szivem tiszta önzetlenségével.

Jövendőbeli feleségemben nem csak a nőt, vagy a vagyont keresem, hanem az önfeláldozó és szeretni tudó feleséget, ki lelki szükségletté válik. Vagyonom több millió és 30 éves vagyok. Kizárólag háziasan nevelt hölgy, de nem feltétlenül vagyonos, keresztény élettársat keresek. Lehetőleg fényképes levelet kérek teljes cimmel "Diplomás gazdálkodó" jeligére a kiadóba. Fényképet becsület szóra visszaküldöm. (Keleti Ujsag, 1930)

A korabeli átlagfizetés 1000 lej körül alakult. Kérdés, hánayn vállalták, hogy a "önfeláldozó feleség" szerepét a több millió ellentételezze.Aki a kisebb hozománnyal is megelégszik

Megnősülni szeretnék, 28 éves, keresztény fiatalember vagyok, feleségül vennék fiatal, vagy középkoru nőt, ki kisebb hozománnyal rendelkezik. Leveleket "Komoly" jeligére a kiadóba kérek. (Keleti Ujsag, 1930)


Gazdag szókincs: a sikertelenül újra próbálkozó értelmiségi

Még nem ősz, de harmincnál már néhány évvel többet számlálok és elhatároztam, hogy megnősülök és egy olyan lányt veszek feleségül, ki háziasan van nevelve. Önálló hivatás nem képez akadályt, tehát hivatalnoknő is lehet jövendőbelim, csak értsen a háztartáshoz. Én előkelő társadalmi állásu Dr. jurist vagyok s havi jövedelmem 25-30.000 lej, ami kényelmes megélhetést nyújt.

Van azonkivül kész vagyonom is ugy, hogy hü élettársammal gond nélkül megélhetnék. Már régebben elhatároztam, hogy ezuton kisérlem meg ismerkedésre szert tenni s egyszer már hirdettem is, de hirdetésemre senki sem jelentkezett. Az a hölgy tehát ki komolyan férjez akar menni, irjon nekem teljes cimü levelet a kiadóba "Doktor" jeligére. Meg vagyok győződve, hogy ezuton is már sokan igen boldog házasságot kötöttek. (Keleti Ujsag, 1930)Aki egy személyben nemcsak élet-, hanem hanem üzlettársat keres

Önállósitani akarom magamat, megnősülnék (cukrász-, csokoládé és bonbonmester vagyok) keresem olyan hölgyek ismeretségét, kivel kis gyárat létre tudnánk hozni. "Ciocolatier" jeligére a kiadóba kérek. (Keleti Ujsag, 1930)NŐ KERES FÉRFIT

A házasság "női útlevélként" működött a társasági életbe való belépéshez. A szülőkhöz már nem tartozó és férjetlen (árva, egyedülélő, özvegy) nők a házasság révén válhattak a társadalom figyelemreméltó tagjaivá és találták meg a nekik kijáró tiszteletet.


A szülőpótló férj

Kétségbeejtő helyzetemben megpróbálom ez uton megkeresni azt a férfit, aki pótolná megboldogult drága szüleimet. Tapasztalatlanságomat mindenki kihasználja és rokonaimnak is terhére vagyok.

Férjhez mennék jólelkü, biztos exisztenciáju urimeberhez. Csinosnak mondott, 22 éves leány vagyok. Hozományom 1,500.000 lej készpénz különféle bankokban elhelyezve. Egyszer már hirdette, amiért is kérem az urakat, hogy irjanak név és lakhely megjelölésével "kisváros" jeligére a könyvosztályba. (Ellenzék, 1931)A vidéki társkereső

Egy barátnőm is ez uton kötött házasságot és az ő tanácsára én is megkisérlem komolyan házasodni ohajtó urak ismeretsését megszerezni, mert falun élek, ahol kevés az inteligencia és megfelelő ismeretségem nincsen. Földbirtokos leánya vagyok, 23 éves szőke leány.

Hozományom egy millió k.p., száz hold szántó és berendezés. Bár ezt megirom, még sem szeretném, ha valamely ur kizárólag anyagi érdekből közeledne és éppen ezért csak biztos egzistenciával rendelkező uriembert veszek figyelembe. Férjnek tehát hivatalnokot, vagy egyéb biztos megélhetéssel rendelkező embert szeretnék.

Egy alkalommal már tettem közé apróhirdetést de választ nem kaptam. Most azonban közlöm, hogy csinos és fenkölt gondolkodásu leánynak mondanak s ha menyei Atyánk rendel számomra férjet ugy kérem, hogy az illető irja meg részletesen körülményeit teljes cimmel "Bánáti" jeligére a kiadóba. (Ellenzék, 1931)


A gondokkal küzdő gazdálkodó özvegy

A szöllöt betakartuk, a gabonát már régen a padlásra tettük. Egész nyáron dolgoztunk, hogy megfizethessük az adót. Ezt a lankadatlan, örökös jövedelem nélküli munkát és az egyedüllétet meguntam. A tél hidegétől félek és sietve keresek meleglelkü jellemes uriembert férjnek.

Szeretnék megszabadulni a gondoktól s mer a gazdálkodás nem fizeti ki magát egy egyedülálló asszonynak, eladnám földjeimet és egyik házamat, ha pénzem más biztos helyre fektethetném. Előkelő társadalmi úr özvegye vagyok s szüleimtől örököltem birtokomat.

Férjhez mennék biztos exiztenciával rendelkező uriemberhez, jobb iparoshoz, vagy minden információt kibiró uriemberhez. Jellem fontos, de vagyontalanság nem akadály, mert jövendőbelimben nem a jó pártit, hanem meleglelkü férjet keresem. Teljes cimü leveleket kérek "Középkoru" jeligére a kiadóba. (Ellenzék, 1930)


Aki szórakozópartnert keres. A hirdetések közt több kendőzetlenül őszinte felhívást is találunk

Keresztény fiatalember keresi özvegy vagy elvált asszony ismeretségét, kivel elszórakozna, esetleg feleségül venné. Leveleket "Tapasztalatlan" jeligére a kiadóba kér. (Keleti Ujsag, 1930)

Csinos fiatalember barna leány ismeretségét keresem, kivel hetenként 1-2 napot kellemesen eltölthetnénk. Szórakozási költséget fedezem. Választ "Tartós barátság" jeligére a kiadóba kérek. (Kolozsvári Friss Ujsag, 1931)

Nem független uriember keresi olyan discret urinő barátságát, kinek saját lakása van. "Discret" jeligére. (Kolozsvári Friss Ujsag, 1930)

Melyik uriember volna hajlandó 2000 lejjel fiatalasszonyt kisegiteni? "Utazni szeretnék" jeligére. (Kolozsvári Friss Ujsag, 1931)

20 éves asszonyka 4000 lejt kér csak igazán uriembertől. Jeligém "Nagyszerü öröm" (Kolozsvári Friss Ujsag, 1931)


  • Megosztás:
HIRDETÉS


SZAVAZÓGÉP

Szerinted támadni fognak az oroszok Ukrajnában?

Igen, csak idő kérdése. 309
Nem, csak erőt demonstrálnak. 268
Ha támadnak is, a NATO majd megvédi őket. 8
Nem fognak, amerikai riogatás az egész. 265
Szerintem Ukrajnára akár jogosan is formálhatnak igényt. 64
Még nem döntötték el, a tárgyalásoktól függ. 60

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS