• Megosztás:
  •  Sárm RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 13:58 GMT +2, 2007. május 31.

P. E. É. - B. D. T.
SZEM-SZÁJNAK INGERE
Szex a kirakatban


Fehérnemű, fájdalomcsillapító, külföldi utazás vagy hangszer, mindegy. Kitették az ablakba, hogy benedvesedjen a tenyered, megnyíljon a pénztárcád és rögtön elmenj. Vásárolni. [18+]


HIRDETÉS


Nem azt néztük ezúttal, mit akarnak nekünk eladni a rejtett vagy nyilvánvaló erotikus utalásokkal. Fehérnemű, fájdalomcsillapító, külföldi utazás vagy hangszer – a termék másodlagos, hiszen egyeseknek amúgyis mindenről AZ jut eszükbe. Inkább azzal párosítottuk hát a szexet felmutató reklámikonokat, aminek semmi köze (?!) a szexhez: a szerelemmel.


Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai; mint Kédár sátrai és Salamon szőnyegei. Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem; az én anyámnak fiai ellenem megharagudtak, a szőlőknek őrizőjévé tettek engem, - a magam szőlőjét nem őriztem.


Kicsoda az, a ki feljõ a pusztából, mint a füstnek oszlopa? mirhától és tömjéntõl illatos, a patikáriusnak minden jó illatú porától.Megnyitám az én szerelmesemnek; de az én szerelmesem elfordult, elment; az én lelkem megindult az ő beszédén: keresém őt, de nem találám, kiáltám őt, de nem felele nékem!Én Sáronnak rózsája vagyok, és a völgyek lilioma. (...) Az én szerelmesem enyém, és én az övé, a ki a liliomok közt legeltet.Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, a kit szeret az én lelkem, keresém őt, és meg nem találtam. Immár felkelek és eljárom a várost, a tereket és az utczákat, keresem azt, a kit szeret az én lelkem; keresém őt, és nem találám.Mint az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kivánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek.Szépek a te orczáid a halántékra való lánczokban, a te nyakad a gyöngysorokban. Arany lánczokat csinálunk néked, ezüstből csinált gyöngyökkel.
Mikor a király az ő asztalánál ül, nárdusnak jóillatja származik én tőlem. Olyan az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha, mely az én kebeleim között hál.
Az ő feje, mint a választott drága megtisztított arany.A te két emlõd olyan, mint két vadkecske, egy zergének kettõs fia, a melyek a liliomok közt legelnek.A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.Fordítsd el a te szemeidet én tõlem, mert azok megzavarnak engem. A te hajad olyan, mint a kecskéknek nyája, melyek a Gileádról szállanak alá.Én az én szerelmesemé vagyok, és engem kiván ő! A te nyakad, mint az elefánttetemből csinált torony; a te szemeid, mint a Hesbonbeli halastók, a sok népű kapunál; a te orrod hasonló a Libánus tornyához, mely néz Damaskus felé.
A te fejed hasonló rajtad a Kármelhez, és a te fejeden hajadnak fonatékja a biborhoz, a király is megköttetnék fürteid által!
Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival; mert a te szerelmeid jobbak a bornál.Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerliczének szava hallatik a mi földünkön.Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem, megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, a te nyakadon való egy aranylánczczal!Olyan, mint a berekesztett kert az én húgom, jegyesem! mint a befoglaltatott forrás, bepecsételt kútfõ!

A szövegrészletek az Énekek énekéből származnak.


  • Megosztás:
HIRDETÉS


SZAVAZÓGÉP

Milyen témákról olvasnál többet idén a Transindexen?

Belpolitikai helyzet 157
Magyarországi politika 46
Világpolitika 104
Környezetvédelem 93
Erdélyi helyi hírek, információk 789
Gazdaság 51
Életmód, pszichológia 76
Filmek, zene, könyvek, színház... - legyen több kultúra! 190
Sport 53
Valami könnyedebb, elegem van a közéletből! 74
Fogalmam sincs 33

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS