• Megosztás:
  •  Sárm RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 16:26 GMT +2, 2001. október 13.

összeálította:Gy. A.
VENUS PERVERSA
13 erotikus vers Babits fordításában
HIRDETÉSAbadzic Stanko fotójaAbadzic Stanko fotója
Ovidius: Nyári dél

Forró nyár; fele útját járta meg a nap az égen,
lankadt tagjaimat lágy kerevetre vetem.
Félig nyitva zsalum, félig leeresztve a függöny.
Mint mikor az erdőn lombba szűrődik a fény,
vagy mikor éltűn a nap, s halk árnyakkal jön az alkony,
vagy mikor oszlik az éj: csöndbe dereng a szoba.
Illik az ily halk fény, ha szemérmes látogatót vársz:
a remegő lánykát merni tanítja az árny.
Íme, Corinna bejő, öltözve rövid tunikába;
kettős hajfonata rejti nyakának ívét:
így mehetett hajdan nyoszolyája felé Semirámis,
így a híres Láis dús szeretői elé.
Ritka szövésű finom tunikája, nem sokat árt az:
mégis tépte kezem, s védekezett a leány,
védekezett a kacér, noha győzni percre se kívánt,
s végre mohón önkényt adta föl a diadalt.
S ó, mikor ott állott ruha nélkül előttem!
alakján szomjú szemem nem lelt egy makulányi hibát.
Mily vállat láttam! mily dús karokat tapogattam!
mily dagadón idomult emleje ujjam után!
S csókvert melle alatt mily tündöklő sima has nyúlt!
Mily buja, dús csípők! Mily fiatal, deli comb!
Mit soroljam el egyenkint? Nem volt hiba benne,
s minden szépségét meztelenül ölelém.
Gondolhatni a többit... Lankadtan pihenünk már...
Ó, csak bús nyaraim sok dele volna ilyen!


Petronius Arbiter: A valódi gyönyörűség

Csúf és kurta a Teljesűlés kéje;
megvolt, s törve sóhajtasz: "Kár, hogy megvolt!"
Kedvesem, ne siessünk, mint a barmok,
vágyainkat a Pillanatba ölni:
mert ellankad a tűz, elvész az érzés.
Inkább végtelen -- így, így ! -- ünnepelvén
nyújtsuk a boldog heverést s a csókot!
Így majd semmi csömör nem ér el, semmi
lankadás; gyönyörünk volt, van, lesz,
mindig újra kezdődik, soha sincsen vége...Warren Richard fotójaWarren Richard fotója
La Fontaine: Jancsi úr gyűrűje
(Rabelais meséje)

Vén napjaira Jancsi úr
fiatal nőt hozott a házba.
No főtt is irgalmatlanul
feje szegénynek gondba-lázba!
Bábika (így hítták a lányt)
csinos, derék, jószőrű lány volt,
bírólány, hát sokat kívánt,
s a szerelemben csupa láng volt.
Volt mit törődni a komának,
hogy ne legyen fölszarvazott:
szerelmes versek és románok
helyett olvasni asszonyának
csak erkölcsös mesét hozott,
és tartott erkölcsös beszédet,
szidta a sok tágszívű szépet,
sok romlott hiut és kacért,
amint csak a torkán kifért.
De az asszonyka nem szerette
a morált s prédikációt,
nem tűrte az orációt,
ám az udvarlást jól bevette.
Így lőn, hogy Jancsi gazda
sokszor annyira félt a csufolóktól,
inkább kívánta a halált;
de volt néhány jó perc is olykor,
amikor megnyugvást talált.
Egy éjjel, melyet jól betöltött
gyomorral Bábi mellett töltött
(étel-itallal jóllakott,
s aztán kedvére hortyogott),
álmában megjelent az ördög,
s ujjára egy gyűrűt dugott
és mondta: "Látom a keserved,
mely tőled minden nyugtot elvett,
s az nálam irgalomra lelt:
vedd e gyűrűt és jól viseld.
Míg ujjadról nem fog leesni,
az, ami aggódásba ejt,
tudtod nélkül nem fog megesni."
"Hogy háláljam meg? Nagy öröm! --
mondta Jancsi úr bölcs szavakkal --
Isten fizesse meg kamattal;
irgalmas atyám, köszönöm!"

És az örömtől fölriasztva
s fölnyitva kissé szemeit,
hogy hol találta Jancsi gazda
dugva az ujját -- sejthetik.


Javier Vallhonrat fotójaJavier Vallhonrat fotója
Chevalier De Boufflers: A szív

Minden a szív -- mondják a hölgyek --,
szív nélkül szerelem s boldogság nem terem;
és minden a szívé: veszteség, győzelem --
de mire gondolnak e hölgyek
szívről beszélve szüntelen?
Tűnődtem ezen én; -- hogy ily döntéshez érjek
végül: nem értik ők szó szerint a szívet,
hanem csak jámbor és illemes szóval élnek
a durva szó helyett.
Pláton a szív-viszonyt bár bölcselegve zengi:
Pláton maga marad, és nem hisz néki senki.
Szerelemről aki bölcselkedik, bolond,
csak egy törvénye van e drága tudománynak,
az, mit a természet tár eléd és kimond:
más oktatóját ne kívánjad.
És ő kétféle szívet alkotott:
külön-külön fiúnak és leánynak.
Az emberiség régen elfogyott
volna, ha mind egyforma szíve volna:
azért adott különbözőt.
Apáca, márkinő, király, inas, komorna,
bonc, rabbi, szerzetes, víg cimbora s mogorva
pap, és a tagadó, ki Istent káromolja:
mind-mind kapott szívet, vágyót és élvezőt.

De egynek sem elég a maga szíve,
mindegyik még egy másikat kíván.
Bolond egy szerszám a szív ám!
Sokat játszottam vele tíz-húsz éve
(akkor voltam boldog legény),
és minden napom, éjem, évem
úgy eljátszottam, hogy szívem
a sok játékban elkopott szegény.Cantel: Egy fiatal leányhoz

Az ágyban aludtam, hol máskor holdas éjben
te szoktad, szűzi lány, lezárni kék szemed:
s mely testedhez tapadt, az ittas gyolcsfehérben
izzó parázs gyanánt csavartam testemet.

Haraptam vánkosod . . . ajkad nyomát reméltem
harapni . . . ó, kiért nem szánnám vesztemet!
S szemérmesen dugott térded izét a térdem
a hűvös paplanon égve érezte meg.

És jött az álom, és -- mit hallva is húzódnál --
megjelentél nekem, ó, fehér Éva-lány
(kit egy szó elpirít, egy csók megöl talán . . .)

De álmom több vala a szóknál és a csóknál...
Vad kéjben, tiszta szűz, így lettél az enyém,
míg szűzi ágyadon magam feküdtem én!


  • Megosztás:
HIRDETÉS
»13 erotikus vers Babits fordításában
»13 erotikus vers Babits fordításában
SZAVAZÓGÉP

Hirtelen jött nyár...

Sajnálom, mert épp a kedvenc évszakom marad ki most már rendszeresen 64
Egyértelmű jele annak, hogy a globális felmelegedés egyre durvább 225
Legalább máris lehet kirándulni 24
Nagyon megvisel ez a hirtelen hőmérsékletváltozás 28
Részemről nem baj, fáztunk már eleget 68
Már fel sem tűnik 28

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS