• Megosztás:
  •  Sárm RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 17:58 GMT +2, 2004. június 9.

válogatta:Soós Róbert
CIFRA SÉTA
Nők az utcán hajdan és most


"A prostitúció minden rangú tagjai -- mert végtelen sok rangfokozat közöttük – az utcán érzik jól magukat. Az utcán egyenlőek a többi járókelőkkel. Sőt különbek is." – írta Dr. Siklóssy László, az 1922-ben megjelent Prostitúció című könyvében. Ebből szemléztünk.


HIRDETÉSA bordélyházak fogalmát ismerték eleink, ha nem is éppen azt a típust, amely ma van szemünk előtt. Sándor István 1791-ben megjelent sokféléjében sok mindent elmond. Forrásait nem nevezi meg, mivel "sokat közülük nem olvasott, hanem vagy halott, vagy maga szerzett." Az alábbi történetről nem tudjuk nem valami külföldi anekdota magyarosítása-e. De az is lehet, hogy a földünkön lejátszott história. Mindenesetre jellemző az akkori mentalitásra, amit "Az Asszonyi tsalárdságról" olvasunk.

"Bizonyos embert – írja Sándor – egy jó barátja reábeszélle, hogy egy házba jönne vele, hol a' Leányok 's az Asszonyok öszve szoktak jönni, kik a pénzért 's néhány jó szóért kinek kinek készek szolgálni. Ő a' házba bé-fordula, 's a többi közt a' maga feleségét-is ott találá.

– Ahá, gonosz ember, megszóllalmlék a' Hitvese, reád akadtam most egyszer. Én szántszándékkal idejövék, hogy a' te hozzám való hívségedet meg-próbáltassam. Te istentelen! hát így kell-e az én szerelememet megjutalmaznod? Én szerencsétlen!

'S az alatt szemeiből a könnyek sűrűen gördültek. A' jámbor Férje egészen elpirult, 's nem tudott hova lenni szégyenletében. Félékenyen az ő Hitvesétől botsánatot kére, 's meg-igéré néki, hogy soha többször rá nem szedetteti. Aztán kész lett volna azt meg-ölni, a' ki az ő feleségének jó erkölcseiről legkisebb gyanút hozott volna elő. Más nap ismét ezen jó Asszonyka ugyan azon házba bé-fordula.

– Eb vólt a lelke, úgymond a' bejövet közben, ha a tegnap hamar fel nem találtam vólna magam, könnyen meg-romlott volna az egész tréfám!" (...)

1836-ban nagy szenzációja volt Pestnek, hogy Vogl Józsefet, a híres bútorgyárost, aki az empire-korban már hírre vergődött Kerner és Vogl céget továbbfejlesztette és az egész országban ismertté tette, egy terézvárosi bordélyházban halva találták. Ennek az esetnek története, amint azt Hatvany Lajos "A Gyalúgrófné" c. tárcasorozatában egykorú iratok alapján megírta, röviden a következő:Voglnek, aki nem volt valami szép ember, 1817-ben megtetszett Schwachhoffernek, a nagy Kristófhoz címzett gyógyszertár tulajdonosának, gyönyörű, fekete hajú, Lotte nevű leánya, aki eszelős hírben állott. Megvolt az esküvő, Vogl azonban nem érte el vágyódása célját. A házaspár egyízben vendégeket látott. Ezek között volt egy gróf D' Allio nevű olasz származású osztrák tiszt is, aki énekével mulattatta a társaságot. A meghibbant elméjű Voglné heves szerelemre gyulladt a szép tiszt iránt. Őrjöngő állapotát férjének sikerült kihasználnia s így hosszú böjtölés után végre megvolt a nászéjszaka.

Az asszony azonban egyáltalában nem titkolta vágyódását D' Allio iránt, aki naponkénti vendég lett Vogl házában. Egy patológikus ménage en trois* fejlődött itt ki, amellyel D' Allio nem röstelt dicsekedni, ezen közben nagy összegeket zsarolt ki a férjtől, aki megnyitotta tárcáját, mert csak az említett berendezkedés biztosította számára a mohón felfalt szerelmi morzsákat. Mikor azonban a zsarolás már túlhaladott minden mértéket és Coffin, Vogl üzlettársa, megtagadta a kívánt összeg folyósítását, összeomlott a trió, ami Vogl elméjét is megrendítette. Így lett látogatója az említett rosszhírű háznak, ahol egy éjszaka minden pénzétől és értéktárgyától megfosztva, halva találták. (..)


A bordélyházak lerakodóhelyei voltak a nemzetközi a leánykereskedelemnek. A leánykereskedő ügynökök elsősorban a falusi népet környékezték meg. A lépre került falusi leányt a kisügynök rendszerint egy külvárosi bordélyháznak adta el a "nagy forgalom -- csekély haszon" elve alapján. Ez azért is jó módszernek bizonyult, mert az ilyen helyeken tudták a leány lelkét legkíméletlenebbül megtörni, úgyhogy az áldozat, amikor megkezdődött a vele való lánckereskedés és a Belvárosba egy "jobb" helyre került, még örült is az új kondíciónak.

Minden bordélyház súlyt vetett a friss árúra. Kézenfekvő, hogy "amit" egy helyen meg is untak, az másutt még újdonságszámba ment. Ilyképen valóságos csereberélés jött létre különböző országok bordélyházai között. Ez az oka, hogy a leánykereskedés megtörése egyszersmind a bordélyházi üzlet krachját jelentette. (..)

Szegháti Lóri (ez természetesen álnév) sarkantyú-utcai szalonjában este 11 órakor kezdődik az élet és késő éjfél után éri el tetőpontját. A kivilágított termet faliszőnyegek, nagy tükrök, mitológiai jeleneteket ábrázoló képek tarkítják. A nők oly szépek, hogy Boccaccio hölgyeire gondolnánk, akik arra várnak, hogy a mester belépjen, és sikamlós történeteivel mulattassa őket. A padisah háremhölgyei is lehetnének.

"Az olasz ég barna leánya mellett ott mereng Germania szőke, kékszemű szülöttje és Svájc izmos hölgye mellett itt bólingat félálmosan Saron bíborhajú, kéjes virága." Az illúzió teljes mindaddig, amíg észbe nem kapunk, hogy tulajdonképpen hol is vagyunk.

A szalonban tánc folyik. A zongora mellett vak fiú ül, az egyetlen, akit érintetlenül hagy az erkölcstelenség. A látogatók a legjobb körökből kerülnek ki. Itt a bankigazgató, aki szép és művelt felesége tudtával tölti itt éjeit, itt vannak a jeunesse dorée képviselői, továbbá grófok, ügyvédek, orvosok. Külön típus: egy tüdővészes fiatal orvos, ki hajszolja a gyorsan lepergő életét, egy menyasszonyába szerelmes gavallér, aki nem tud megmenekülni a szokástól, amely e házba vonja őt.

18-20 leányból áll az állomány. Attrakció egy még nem egészen megölt szemérmű magyar leány és egy Eszmaralda nevű cigányleány, "egy bukott angyal, ki esetében kacérkodik a mennyel, és fügét mutat a pokolnak."

Az éjszaka előrehaladtával pezsgős táncorgia fejlődik ki. Az egész társaság részt vesz az alkohol és tánc őrületében, amelynek leírását forrásunk, némileg rejtélyesen, e szavakkal fejezi be:

"Egy hölgy – kettő-három egyszerre – féltérdre ereszkedett. A férfiak azt hiszik, hogy elestek.
– Bravo, Amália!
– Bravo, Judit!
– Bravo, Eszmaranda!...
  • Megosztás:
HIRDETÉS


SZAVAZÓGÉP

Mi lesz az első, amit megteszel, ha végre lejár a járvány?

Megölelem a rég nem látott rokonokat, barátokat 692
Kirándulni megyek 330
Elrohanok a kocsmába a haverokkal 189
Habzsolni fogom a kulturális eseményeket 71
Felveszek egy szép ruhát és korzózok a főtéren 35
Veszek egy bérletet a konditerembe 37
Gyorsan megszervezek egy utazást valahova jó messzire 118
Korai még ezen gondolkodni 923
Valami egészen másra vágyom 250

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS