• Megosztás:
  •  Sárm RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 17:53 GMT +2, 2004. március 17.

Kerekes Tamás
ANYA FALLOSSZAL
A pornográfia titkos története


Az igény nem a kielégülésre vonatkozik, melyet követel, hanem a jelenlét igénye. Az igény megalkotja azt a Másik-at, akinek megvan a kiváltsága, hogy éppen attól fosztja meg e szükségleteket, amitől kielégülnek.


HIRDETÉS


A szexualitás, mint a hatalmi viszonyok leképeződése

A 19. századtól a test politikája már nem követeli meg a nemiség háttérbe szorítását, noha korábban sem csak a fajfenntartásra korlátozódott. Foucault szerint a probléma a 19. század után az, hogyan lehet a gazdasági megfontolásból elnyomott szexualitás képét átfordítani a gazdasági okokból előállított szexualitás képévé.

Foucault szerint a szexualitás a nemiség technológiája, ami nem is engedi figyelembe venni azokat a szubjektumokat, melyek ezt a technológiát alkalmazzák. A pornográfia pedig e tárgyiasulás elidegenedése, a szexualitás hatalma a természetes nemiségen.


A fallosz jelentése

Jacques Lacan-nak a müncheni Max Planck Intézetben 1958. május 9.-én tartott előadásának anyaga szerint a személynek a falloszhoz való viszonya a nemek közötti anatómiai különbségre való tekintet nélkül létrejön. Az anyát mindkét nem képviselői fallosszal rendelkezőnek tekintik.

A fallikus fázis elfojtottságáról nem tudjuk megmondani, hogy fóbia-e vagy tünet. Jones Freud értelmezése hitet tesz a természetjogi egyenlőség helyreállítása mellett, a Biblia szavaival: Isten embernek és asszonynak teremtette őket, de ez csak a fallosz résztárgyként való felfogása által lehetséges.
Megvilágosodik a fallosz funkciója. A fallosz a freudi tanításban nem fantázia, nem is tárgy, még kevésbé jelent szervet. Freud a falloszra való hivatkozását abból a szimulakrumból merítette, melyet az ókoriak számára képviselt. A fallosz jelentő-jelölt-jelölő-jelentés szerepe a misztériumokban betöltött szerepe által fejthető meg.

A nemi igény elidegenedve a szükséglettől őselfojtást eredményez, s maradékában az ember számára vágyként jelentkezik. Ám az analitikus tapasztalattól elvált fenomenológia azonnal kimutatja a vágy paradox, elhajló, tévelygő, excentrikus sőt botrányos természetét, amelyben különbözik a szükséglettől. E különbség a pornográfia maga.


A nemi vágy természete

Az igény nem a kielégülésre vonatkozik, melyet követel, hanem a jelenlét igénye. Az igény megalkotja azt a Másik-at, akinek kiváltsága a szükségletek kielégítése, s megvan a kiváltsága, hogy épen attól fosztja meg e szükségleteket, amitől kielégülnek.

Amit szeretetnek nevezünk nem más, mint az adomány radikális formája, az odaajándékozása annak, ami a Másiknak nincs. A vágy tehát nem a kielégülés étvágya, de nem is szeretetigény, hanem a kettő különbsége. A személy boldogsága nem a genitálisra való hivatkozással oldódik meg, bár a francia analitikusok a genitális önzetlenség álszent fogalmával egy moralista eljárásnak engedtek utat - ez az üdvhadsereg kürtszavaként terjed mindenütt.


Ha az anya vágya a fallosz, akkor a gyerek fallosz akar lenni

A szexuális fejlődésében a nő azért, hogy fallosz legyen, azaz a Másik vágyának jelentője, el fogja vetni a szerepjátszásban nőiségének lényeges részét. Azt várja, azért vágyjanak rá és szeressék ami nem ő. De önnön vágyának jelentőjét annak a testében leli meg, akihez szeretetigénye szól.

Az emberi lény esetében a férfiasság megmutatkozása is feminin. Ezzel felvillan egy soha meg nem világított tulajdonság: csak egy libidó létezik, s ez maszkulin. A fallikus jelentő funkciója itt érinti azt a legmélyebb kapcsolatot, aminek az alapján az ókoriak benne látták megtestesülni az érzéket (Nonj) és az értelmet (Logoj).

A cikket Yves G. Noir fotóival illusztráltuk


  • Megosztás:
HIRDETÉS


SZAVAZÓGÉP

Szerintetek mi lesz 2019-ben az év közéleti eseménye?

Egyelőre csak az RMDSZ februári kongresszusa foglalkoztat 14
Az európai parlamenti választások, mert tényleg sok múlik rajta 135
Az év végi államfőválasztás, mert biztos sokan pofára fognak esni 43
Fél évig Románia az EU soros elnöke, így minden, ami ehhez kapcsolódik 9
Március végére volt tervezve a Brexit, nem? 23
Idén is egy váratlan nemzetközi esemény viszi a prímet, például ha megbukik Trump 27
Hagyjatok már ezekkel, inkább mondjatok egy jó sorozatot, hogy túléljem a januárt! 51

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS