• Megosztás:
  •  Sárm RSS
  •  Elküldöm e-mailben
  •  Kinyomtatom
  • Utolsó frissítés: 21:19 GMT +2, 2002. december 13.

összeállította:Sipos Zoltán
A HETÉRÁK TUDOMÁNYA
Mindaz, amit egy kurtizánnak tudnia kell


Pietro Aretino XVI-ik századi mûvében Nanna, a híres kurtizán átadja tapasztalatait lányának, Pippának, akit a szerelem mûvészetére akar megtanítani.


HIRDETÉS


(...) manapság annyi a kurva, hogy annak, aki érvényesülni akar, csodákat kell mívelnie az élet mûvészetében; különben még ebédre és vacsorára sem futja. Mert nem elég ám szép darab nõi testnek lenni, mosolygós szemekkel és szõke hajjal: csak a mûvészet vagy a szerencse jár kiadós haszonnal. A többi rongy, vacak.

_______________________

(…) a férfiak, kik a szeretõikre vagyont, becsületet, idõt pazarolnak, mindig arról sopánkodnak, hogy ez vagy amaz határtalanul buta; mintha az, hogy a nõk olyan ostoba libák, romlásba döntené õket! Nem tudják megérteni, hogy éppen a nõk észbeli tulajdonságainak köszönhetik boldogságukat és ezért szitkozódnak és fenyegetõznek! Tehát elhatároztam, hogy te okos leszel, és orruk alá dörgölöd, mi várna a szegény szoknyavadászokra, ha a kurvák nem volnának huncut betyárok, csalfa bestiák, ostoba libák, szamarak, gonosz rimák, naplopók, iszákos dögök, lelketlen, gaz démonok és az ördög tudja, még mi egyebek._______________________

(…) tekintetedet szerényen a háziúr szemébe fûzöd, illatos bókokat vetsz eléje…

- Lehet, hogy nem bírom ki elpirulás nélkül.

- De hiszen az nagyszerû volna! Mert az a festék, mellyel a szemérem festi pirosra a lányok arcát, a férfiaknak nyomban elveszi az eszét."


_______________________

Szedd össze magad, hogy szelíd hangon olyasmirõl beszélj, aminek nincs bordélyszaga. (...) És ha nevetni akarsz, ne röhögj kurvamódra, miközben úgy kitátod szád, hogy a nyeldeklõdig látna – nem! hanem úgy nevess, hogy arcod egyetlen vonása se torzuljon el. Ellenkezõleg: szépítsd meg egy mosollyal, egy pillarebbenéssel, és inkább hulljon ki egy ép fogad, mint egyetlen csúf szó a szádból.

_______________________

Ha a salátát tálalják, ne vesd rá magad, mint tehén a szénára, hanem végy egészen apró darabkákat, és ne piszkítsd be olajjal az ujjad, mikor a szádba dugod. És ne hajolj egészen közel, az asztalhoz, mintha a tányérról akarnád az ételt felfalni, mint ahogy’ oly sok ribanc teszi. Ülj méltóságteljesen az asztalnál és kecsesen tartsd a kezed; ha inni akarsz, egy fejbiccentést a felszolgáló lakájnak; ha azonban a poharak már az asztalon vannak, akkor szolgáld ki önmagad. És ne töltsd csordultig a poharat, hanem csak kevéssel feljebb, mint a feléig emeld kedvesen az ajkadhoz és sohasem idd ki fenékig.

- És ha nagyon szomjas lennék?

- Mindegy. Akkor is csak keveset igyál, nehogy iszákosnak, részeges dögnek tartsanak. És ne egyél nyitott szájjal, miközben utálatosan és ízléstelenül csámcsogsz, hanem úgy csináld, hogy meg ne lássék rajtad, hogy eszel. Evés közben lehetõleg keveset beszélj, és ha mások nem kérdeznek, magad ne kezdj el fecsegni. És ha a vendégek egyike, ki a tálat eléd tartja, csirkeszárnnyal, kappancombbal vagy fogolymellel kínál meg, fogadd köszönettel, de közben vess egy pillantást a szeretõdre; ily módon kérj tõle engedelmet, anélkül, hogy egy szót szolnál. És ha az étkezéssel elkészültél, az Isten szerelméért – ne böfögj!

_______________________

(...) mikor azonban kedvesed szobájában, zárt ajtók mögött vagy, nézz hamar körül, nem találsz-e egy törülközõt vagy fõkötõt, mely arcodhoz illenék; ne kunyorálj érte, hanem dicsérd a törülközõket és fõkötõket.

- Mi célja ennek?

- Hogy a kan, ki rá akar mászni a szukára, ajándékul kínálja neked.

_______________________

(...) ha tehát bal lábát a combjaid közé feszíti, hogy kényelmére megfordítson, tapogasd meg ügyesen, nincs-e láncocska a karján vagy gyûrû az ujján; és mialatt a dörmögõ szerelmes a pecsenye illatától részegen körülszaglász, próbáld meg, hogy elveheted-e tõle az ékszereit. Ha igen, akkor engedd, hogy úgy csinálja, ahogy’ neki jólesik; miután értéktárgyait megkaparítottad, könnyen, a mûvészet minden szabálya szerint bevezetheted a szerelem titkaiba; de ha nem engedi, hogy elvegyed tõle, vágd oda kereken: „Mit, kegyelmed nem szégyelli magát hátulról csinálni?”

_______________________

- De mihez fogjak, ha már a hasamon fekszik?

- Mintha nem volna rá mód, hogy megint kivesd a nyeregbõl!

- Csak egyre taníts meg!

- Szívesen; ide hallgass: mialatt a férfi lihegve gyúr, kezdj sírni, álmodozz, meg se mozdulj, s nem szólj egy árva szót se. S ha megkérdezi, mi bajod, ne szólj semmit csak sóhajtozz és jajgass; ha így viselkedsz, akkor õ nem tehet mást, abbahagyja és így szól hozzád: "Mondd, édes szívem, fáj talán? Neked nem élvezet az a kéj, amit én érzek?” mire te azt feleled: „Kedves öregem, jobban szeretnék…” – „Mit?” De te egy szót se szólsz, csak nyávogsz, végül félig szavakkal, félig jelekkel tudtára adod, hogy Gianetta módján szeretnél lándzsát törni.

_______________________

A vén szarházi izzad és szuszog, kottából dörög az erõlködéstõl, hogy végezni tudjon – de nem sokra megy. Akkor mindenféle hamissággal kell segítened rajta. Simulj a mellére és mondd: „Ki a te kis cicád? Ki a te véred és életed? ki a te kis lyányod? Apuka, papácska, kis papa, nem én vagyok a te kis szívecskéd?” Közben cirógasd minden szemöldökét és ráncát, amit a testén találsz és dúdolj halkan valami bölcsõdalt fülébe, miközben ide-oda ringatod, mint a pólyás babát.

_______________________

Ha Antóniának azt akartam volna elmesélni, hogy az apácák miként házasodnak össze, hogy az apáca „édes barátom”-nak nevezi a szerzetest, a szerzetes pedig „édes barátnõm”-nek az apácát – istenem, be sokat beszélhettem volna.

(...) De mit szóltak volna a finnyásak, akik minden szarhoz odaszagolnak, ha azt is elfecsegtem volna, hogyan tudja meg a novitiák fõnöknõje, ha Crescentia nõvér vagy Gaudentia nõvér a kutyával csiklandoztatja magát? Ez a banda, mely ha valamelyik zsoldos egyet szarik, már regényeket fecseg róla.

(...) És a Nanna mégis csak Nanna marad és az egész finnyás bandának, mely verbigratia-t szarik és a kákán is csomót keres, még annyi becsülete sincs, hogy legalább a fenekét betakarhatná vele.

_______________________

(…) készakarva egyél olyan dolgokat vacsorára, melyektõl hasmenést kapsz vatgy tégy úgy, mintha görcseid volnának és kelj fel mellõle hangos nyögéssel és jajgatással és eredj át a másikhoz, ki már vár reád, kezében a kalapáccsal, így egy szuszra két szeget is beléd kalapál. (…) Ha végeztél, eredj vissza megkönnyebbülten féltékeny vendégedhez. Ez az egyetlen módja, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon, mint Armellino tékozlója mondta.

_______________________

(...) dugd be a füled, ha azt kiáltják neked: „Kurva! Ribanc!” Csak hadd hasogassák a földet és eget szavaikkal, melyeket nyálas moslékként mindenkinek, aki közelükbe kerül, arcába pöknek – ne törõdj vele. Két credónál rövidebb idõ alatt megint megbékülnek, bocsánatot kérnek tõled, ajándékokkal kedveskednek és legszívesebben a szívükbe zárnának.

_______________________

Ha azonban keményfejû, nyakas udvarlóra akadsz, ki már a csecsemõkorában is makacs volt és ezért nem egykönnyen enged, írjál neki olyan hosszú levelet, mint a biblia, eredj el a lakására és tégy úgy, mintha be akarnád törni az ajtaját. És ha nem akarja kinyitni, kelj ki magadból, káromkodj és átkozd el õt. És ha még ez sem használ, tégy úgy, mintha fel akarnád magad akasztani. De jól vigyázz, nehogy a tréfának komoly vége legyen és hogy ne járj úgy, mint az a modenai, akinek a nevét már elfeledtem.(...) És ha nem sikerül megkötnöd a marconei békét, rólam is azt mondhatod, hogy ostoba liba vagyok, mint azok, kik nem tudnak egyebet, mint a lábukat szétvetni és akik azt hiszik, amíg a nagy kurvák sorába számítják õket, szép rendben megy az üzlet, ha csak egyszerûen áruba bocsátják húsukat és nem törõdnejk holmi varázsügyekkel. Szegény, szánalmas ringyók! Nem gondolnak a végre, hova életük útja vezet: az ispotályra és a hidakra, hol a francia nyavalyától szétroncsoltan bolyonganak és mindenki, aki látja õket, utálattal tér ki útjukból. És bizony mondom neked gyermekem, az a rengeteg kincs, melyet a telhetetlen spanyolok az Új-Világban találtak, nem volna elegendõ, hogy egy kurvát meg lehessen vele fizetni, ha még olyan rút vagy nyomorúságos is.

_______________________

Mi mindent ki nem találnak: hátulról; nyakbavetett lábakkal; a Gianettá-t; az ölyvet; a teknõsbékát; a feje tetejére állított templomtornyot; a gyorsrostát; aztán birkamódra és még százféle változatban, melyek furcsábbak, mint a csepûrágó mozdulatai. Na, mondhatom: „Jojcakát, világ!” Szégyellek tovább beszélni róla. Röviden: manapság az úgynevezett „Signora”-nál anatómiai tanulmányokat szokás végezni.


A részletek forrása:
Pietro Aretino: A hetérák tudománya
Hellas Verlag, Bécs 1921
Képes 7 Lap- és Könyvkiadó Kft.


  • Megosztás:
HIRDETÉS


SZAVAZÓGÉP

Mi a fontos Önnek egy vitában?

Hogy kiderüljön, kinek van igaza. 5
Hogy megtudjuk, mi az igazság. 48
Hogy mindenkinek meghallgassuk és figyelembe vegyük a véleményét. 47
Hogy megnyerjem. 14
Hogy találjunk egy kompromisszumos megoldást. 31
Hogy lehetőleg senkit se sértsünk meg. 2
Értelmetlennek tartom a vitákat és ezért nem vitázom. 6

KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK


24 óra hírei 24 óra cikkei
HIRDETÉS